15 mei 2002

Geliefde broeders,

Hierbij wil ik jullie aandacht vragen voor het standpunt inzake de bloedkwestie die wij als Jehovah's Getuigen volgen. Op voorhand wil ik zeggen dat het voor mij een gevoelig onderwerp is daar mijn vrouw vorig jaar is overleden. Ook zij heeft tijdens haar ziekbed bloedtransusie geweigerd. Begrijp me goed, ik zeg niet “als gevolg van,” maar of een bloedtransfusie haar had kunnen redden zullen we nooit weten.

Ik heb altijd volledig achter onze zienswijze gestaan en doe dat nog steeds. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ons “onthouden … van bloed” (Hand. 15:29) ook geldt voor bloedtransfusies. Waarom dan deze brief?

Wel, een tijdje geleden werd ik op een internet-site geattendeerd genaamd “New Light on Blood” opgezet door het “Associated Jehovah's Witnesses for Reform on Blood” (AJWRB). Ik heb het vermoeden dat jullie wel eerder van deze site hebben gehoord. Op het Nederlandse gedeelte van de site staat een brief die naar zoveel mogelijk andere Jehovah's Getuigen zou moeten worden gestuurd (http://www.ajwrb.org/)(De Nederlandse brief staat helaas niet meer op de site). In die brief staan zaken die me verontrusten. Niet alleen de inhoud, maar bijvoorbeeld ook de ondertekening van die brief.

Mijn vraag is eigenlijk of het mogelijk is dat jullie commentaar kunnen geven op deze brief en de punten die daarin naar voren komen? Maar ook of jullie mij kunnen aangeven in hoeverre de zaken hier nu eerlijk voor worden gesteld? Zijn er werkelijk ouderlingen van het ziekenhuiscontactcomité verbonden met deze (internationale) groep ‘broeders'? Wat voor aandacht wordt er aan deze site cq. personen geschonken?

Begrijp me goed, ik heb zo'n beetje alles gelezen wat er te lezen valt aangaande de bloedkwestie in de Bijbel en in onze lectuur. Maar deze zaken zijn moeilijk te rijmen voor me, ook omdat er een grote emotionele kant voor mij aan verbonden is. Ik kan jullie niet zeggen hoeveel ik het op prijs zou stellen wanneer mijn hart wat dit betreft weer rust kan krijgen. Ik schrijf dit rechtstreeks aan jullie, omdat ik dit geen geschikt iets vond om rechtstreeks aan ouderlingen voor te leggen. Ik zou namelijk niemand tot struikelen willen brengen en ik besef dat deze vragen aangaande deze site daar heel goed aanleiding toe zou kunnen zijn.

Ik zie jullie antwoord vol vertrouwen tegemoet.

Groeten en Jehovah's zegen,
Ezra Swolfs

PS: Later, wegens uitblijven van antwoord nog de volgende herinnering gestuurd:

--------------------------------------------------------------------------

5 oktober 2002

Geliefde broeders,

Enkele maanden geleden heb ik per brief wat vragen gesteld aangaande de bloedkwestie ivm met een brief die op internet is gepubliceerd. Ik vraag me af of die brief is aangekomen, daar ik tot op heden nog geen reactie daarop heb ontvangen. Hierbij wil ik hem dan ook opnieuw onder de aandacht brengen. Ik heb de bewuste brief als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Alvast bedankt voor jullie inspanningen en moeite.

Groeten en Jehovah's Zegen,
Ezra Swolfs