Domeinnaam jg.nl

In juni 2002 besloot ik de domeinnaam jehovahs-getuigen.nl te registreren en een website te bouwen waarop ik "de redenen voor het geloof van Jehovah's Getuigen" heb proberen uit te leggen. De website was voornamelijk positief van aard wanneer het ging om de leerstellingen van het Wachttorengenootschap. Het was een website waar ik vele positieve reacties op heb gekregen van mensen die wat hebben gehad aan de aangedragen argumenten.

In 2006 bleek echter dat het Wachttorengenootschap interesse had in de domeinnaam jehovahs-getuigen.nl. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in 2006/2007 een flinke email- en briefwisseling met het Wachttorengenootschap heeft plaatsgevonden. Een kwestie die drie weken nadat ik mijn verbintenis met 'de door Gods geest geleide organisatie' verbroken heb weer nieuw leven kreeg ingeblazen. Een kwestie die mijns inziens ook laat zien dat er een voorwaardelijke liefde heerst binnen 'de broederschap'. En een kwestie die tevens laat zien dat 'nee' antwoorden op een verzoek van het Wachttorengenootschap geïnterpreteerd wordt als geestelijke onrijpheid.

Tot nu toe heb ik alle correspondentie hierover met het Wachttorengenootschap niet openbaar gemaakt. Omdat de kwestie in mijn ogen echter duidelijk laat uitkomen dat er gehoorzaamheid aan het Wachttorengenootschap wordt verlangd, vind ik het nu toch belangrijk dat deze zaken openbaar worden.

De artikelen hieronder staan van links naar rechts in chronologische volgorde. In het eerste artikel staat de mailwisseling die ik voerde van 23 mei 2006 tot en met 12 januari 2007 voorzien van commentaar. Het tweede artikel bevat mijn briefwisseling die ik met het Wachttorengenootschap voerde van 31 januari 2007 tot en met 18 februari 2009.

Dit artikel bevat de eerste mailwisseling die ik had met het Wachttorengenootschap over de overdracht van de domeinnaam jehovahs-getuigen.nl. De mailwisseling werd gevoerd tussen mij en dhr. Bijkerk van de juridische afdeling van het Wachttorengenootschap in de periode van 23 mei 2006 en 12 januari 2007.

Dit artikel bevat de briefwisseling die ik met het Wachttorengenootschap voerde en die volgde na de eerder mailwisseling over de overdracht van de domeinnaam jehovahs-getuigen.nl. De briefwisseling werd gevoerd in de periode van 31 januari 2007 t/m 18 februari 2009.